werken overzicht - oude foto paard en kar

Agentschap ondernemen


Lees meer

 

 

Fonds voor Arbeidsongevallen


Lees meer

 

Gratis starten

De gemeente Affligem  verleent ondersteuning aan elke onderneming die zich laat inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en die zijn eerste of enige vestigingszetel op het grondgebied van de gemeente Affligem vestigt.

Lees meer

 

 

Kadobon

Met de “Kadobon” wil het gemeentebestuur de Affligemse handelaars een extra steuntje in de rug geven. Deze bon wordt geschonken bij diverse aangelegenheden, zoals geboortes, jubilarissen, wedstrijden en tal van andere evenementen.

Lees meer

 

 

Lijst van alle handelaars

Hier worden alle Affligemse handelaars opgenomen

Lees meer

 

Lijst van alle vrije beroepen

Hier worden alle Affligemse vrije beroepen opgenomen.

Lees meer

 


Lokale economie

 

Lees meer

 

Markten

Lees meer

 


Subsidie toegankelijkheid

Toelage voor het aanpassen, verbouwen of bouwen van handelszaken in functie van de toegankelijkheid voor personen met een handicap.

Lees meer
 

Tewerkstelling

PWA, vacatures, werkwinkel

Lees meer