Lokale economie

Adviesraad Lokale Economie Affligem

De Adviesraad Lokale Economie brengt Affligemse zelfstandigen, vrije beroepsuitoefenaars, zaakvoerders of bestuurders van een vennootschap en mensen die expertise hebben op dit vlak binnen de gemeente samen.

De raad is een gemeentelijk adviesorgaan dat adviseert, informeert, organiseert en sensibiliseert.

Behoor jij tot één van deze groepen en wens je actief deel te nemen aan het beleid Lokale Economie in de gemeente?

Stel jouw kandidatuur via mail op economie@affligem.be voor 31 augustus 2021.

Meer info over de adviesraad en de voorwaarden om lid te kunnen zijn via de Dienst Lokale Economie op het telefoonnummer 053-64.00.12.

Of in het huishoudelijk reglement 'Adviesraad Lokale Economie Affligem'.

 

 

Winkelen in Affligem - Vakantiekalender zomer 2021

Winkelen in Affligem, het kan! Zowel in het centrum van de drie deelgemeenten als daarbuiten vind je verschillende handelszaken waar je vast en zeker je gading kan vinden. Shoppen in Affligem biedt je bovendien het voordeel dat je snel en dicht bij huis jouw aankopen kunt doen.

 

Vakantiekalender 2021

 

 

Vanwege de coronatijden kunnen de vakantieperiodes mogelijk afwijken.

 

Reglement voor het verlenen van de toelage voor het aanpassen en verbouwen van

handelszaken in functie van de toegankelijkheid voor personen met een handicap.

 

 

Werkgroep Lokale Economie

Omdat een goede samenwerking met onze handelaars en ondernemers zeer belangrijk is, werd in 2013 een werkgroep rond lokale economie opgestart. In deze werkgroep zijn naast een afvaardiging van de gemeente, zelfstandigen uit heel wat verschillende takken aanwezig. Op de vergaderingen komen telkens enkele interessante onderwerpen aan bod en worden goede initiatieven samen met de gemeente verder ontplooid.


VWBO - Verbond van West-Brabantse Ondernemingen

Het VWBO ontstond in 1966 met een duidelijke missie: het behartigen en verdedigen van de belangen van zijn leden, bedrijven die hun activiteiten vanuit de prachtige regio West-Brabant ontplooien.
Deze missie is in de loop der jaren en met intussen zo’n 300 leden niet veranderd. Het blijft cruciaal de gemeenschappelijke belangen van ondernemingen in deze regio te verdedigen. Mobiliteit, veiligheid, de situatie van de arbeidsmarkt, ruimtelijk ordening, fiscaliteit, communicatie met de overheden … het zijn stuk voor stuk sleutelelementen om de economie en de ondernemingen in West-Brabant te doen bloeien en groeien.
Meer info op: www.vwbo.be
 

UNIZO-Affligem

UNIZO-Affligem is een groep van ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen die onder de vlag van UNIZO instaan voor een aantal activiteiten op jaarbasis, specifiek voor ondernemers. Elke dag opkomen voor uw rechten en belangen, dat is de kernopdracht van de lokale UNIZO-ondernemersvereniging. Met uw vragen en verwachtingen als basis, drukken we op een constructieve, maar krachtige manier een stempel op het lokale gemeentebestuur. UNIZO-Affligem wil het aanspreekpunt zijn voor de ondernemers in Affligem en komt op regelmatige basis samen om de lokale en gemeentelijke belangen van de zelfstandige ondernemers in Affligem te behartigen. De kernopdrachten van een UNIZO Affligem luiden: belangen-behartiging, actie, vorming en informatie. Tenslotte biedt UNIZO-Affligem u volop kansen om uw netwerk uit te bouwen en zorgt voor een Affligem waar het goed om werken en leven is voor iedereen.