OVERZICHT VAN  DE ONLINEFORMULIEREN

 

Affligem gespot

Opname van activiteiten in Affligem gespot
Prijsvraag Affligem gespot


Belastingen

Aangifteformulier belasting openbare danspartijen (PDF)
Aangifteformulier belasting reclamebladen (PDF)
Aangifteformulier gemeentebelasting op aanplakborden en overige vaststaande reclameconstructies op de openbare weg (PDF)
Aangifteformulier bedrijfsbelasting
Aangifteformulier inname openbare weg


Bestuur

Aanvraag dagorde gemeenteraad


Bevolkingsdienst/Burgerlijke stand

Aanvraag van een adreswijziging
Aanvraag van een bewijs van leven
Aanvraag van een bewijs van woonst
Aanvraag van een afschrift van de echtscheidingsakte
Aanvraag van een afschrift van de geboorteakte
Aanvraag van een afschrift van de huwelijksakte

Aanvraag van een afschrift van de overlijdensakte

Aanvraag van een nationaliteitsbewijs

Aanvraag van een samenstelling van het gezin
Aanvraag van een uittreksel uit het bevolkingsregister
Aanvraag van een uittreksel uit het strafregister

Ouderlijke toestemming om zich naar het buitenland te begeven (PDF)

 

Cultuur

Aanvraag subsidie wijkfeest
Reservatiecontract culturele ontmoetingsplaats ’t Gildenhuis (PDF)
Reservatiecontract gemeentelijke cultuurzaal “Sanderus” (PDF)
Reservatiecontract gemeentelijke feestzaal Dr. Tistaert (PDF)
Reservatiecontract grote evenementenhal  “Bellekouter” (PDF)


Jeugd

Subsidieformulier jeugd projecten
Subsidieformulier jeugd jeugdverenigingen
Subsidieformulier jeugd opleiding/kadervorming


Lokale economie

Opname van handelaars op de gemeentelijke website
Opname van vrije beroepen op de gemeentelijke website

 

Milieu

Meldingsformulier geurhinder
Meldingsformulier sluikstorten
Meldingsformulier zwerfvuil

Sticker tegen reclamedrukwerk


Openbare werken

Meldingsformulier defecten aan openbaar domein

Verzoek om  aansluiting op de openbare riolering

 

Politie

Aanvraag afwezigheidstoezicht

Aanvraag fietsregistratie


Sport

Aanvraag abonnement voor de wielerpiste
Aanvraag dagpas voor de wielerpiste
Aanvraag huur sporthal “Bellekouter" (PDF)
Inschrijvingsformulier sportkampen