Wijkwerking

De wijkwerking is één van de hoekstenen van de dienstverlening aan de bevolking. De wijkwerking van de politiezone TARL bestaat uit 18 wijkinspecteurs en 4 teamchefs, verdeeld over de vier gemeenten van de zone. Elke gemeente beschikt daartoe over een permanent wijkkantoor. Aan het hoofd van elk wijkkantoor staat een teamchef-hoofdinspecteur, verantwoordelijk voor de dagelijkse werking. De verantwoordelijke voor de wijkwerking Affligem is Robrecht Segers, Robrecht.Segers@police.belgium.eu.


Wijkinspecteur – brugfunctie

Elke gemeente werd opgedeeld in 4 of 5 wijken, verdeeld in functie van het aantal inwoners en de eigenheid van de buurt. Elke wijkinspecteur kreeg één wijk toebedeeld. Met als doel de aanspreekbaarheid te verhogen en zijn of haar taak als brugfunctie tussen de burger en de politie ten volle te kunnen uitoefenen, zal de wijkinspecteur zich in de toekomst veelvuldig met de fiets, bromfiets of te voet verplaatsen in zijn of haar wijk. De wijkinspecteur is steeds geüniformeerd en dus duidelijk herkenbaar. Hij of zij is de geknipte persoon om concrete signalen die hij of zij ambtshalve of op vraag van de burger opvangt, door te spelen aan het beleid. Zijn of haar goede kennis van het grondgebied en de bevolking zullen hem of haar daarbij helpen.
Vriendelijkheid, respect en dienstverlening zijn bij voorbaat de wapens die hij of zij dagelijks op dienst meeneemt. Met als doel te kunnen bijdragen tot de leefbaarheid in de wijk, een thema dat elk van ons nauw aan het hart ligt, vraagt de wijkinspecteur dan ook uw steun en medewerking.

 

Het takenpakket van de wijkinspecteur;

 

 • aanspreekbaar en zichtbaar aanwezig zijn of haar in de wijk
 • het onderhouden van contacten met de burger •bijdragen tot de verkeersveiligheid in de wijk
 • het verrichten van schooltoezicht
 • informatie inwinnen en doorgeven ervan aan de bevoegde diensten
 • het uitvoeren van ordediensten, mobiele interventies, niet alleen in de eigen wijk
 • bemiddelend optreden
 • doorverwijzen van burgers
 • preventieve controles uitvoeren
 • bijstand verlenen aan de gerechtsdeurwaarder
 • controle uitvoeren op adresveranderingen
 • het bestellen van gerechtelijke stukken
 • het uitvoeren van ambtsbrieven, uitgaande van het parket
 • nazorg van slachtoffers
 • het uitvoeren van buurtonderzoeken, naar aanleiding van strafbare feiten

   

Wijkinspecteurs
 

ZONE 1: inspecteur Robin VAN GOETHEM - robin.vangoethem@police.belgium.eu


Aalsterse Dreef, Aarhulst, Abdijstraat, Azalealaan, Balleistraat, Begonialaan, Boekhoutstraat, Bosstraat, Bredeweg, Brusselbaan (vanaf nr. 5 tot nr. 97 en nr. 18 tot nr. 78), Buikouterbaan, Calloystraat, Coucklaan, Daalstraat, De Kavee, Denderweg, Driesstraat (vanaf nr. 2 tot nr. 50 en nr. 5 tot nr. 47), J.B. Callebautstraat, Kaaistraat, Kerkweg, Kluisdreef, Kortenbos, Kouterweg, Kwezelsweg, Langestraat (vanaf nr. 1 tot nr. 147 en nr. 18 tot 136), Krokussenlaan, Krommaartweg, Maaimeersstraat, Molenberg, Molenweg, Mollenhoekstraat, Molleweg, Moretteweg, Noenweideweg, Oude Denderweg, Rozenlaan, Spoorweglaan, Steenpoelweg, Tenbos, Terlindenstraat, Tragel, Tulpenlaan, Verbindingsstraat, Vogelzangstraat, Zwarteberg.
 
ZONE 2: inspecteur Serge Monsieur -  serge.monsieur@police.belgium.eu


Verantwoordelijk voor: Bellekouter, Bellestraat (vanaf nr. 3 tot nr. 127 en nr. 4 tot 132), Blakmeers, Bleregemstraat, Bremtstraat, Broekweg, Brusselbaan (vanaf nr. 99 tot nr. 277 en nr. 82 tot nr.230), De Mattein, Diepestraat, Drogeweideweg, Fosselstraat, Geukenshage, Gootberg, Groenstraat, Groeneweg, Guchtveld, Guchtweg, Hof Terelst, Kapruinweg, Kasteelstraat, Kerkstraat, Kortestraat, Kruisstraat, Kruisweg, Lange- straat (vanaf nr. 149 tot nr. 291 en nr. 138 tot 320), Langeweg, Leenweg, Nieuwe Kassei, Oudebaan (vanaf nr. 11 tot nr. 121 en nr. 2 tot nr. 134), Pastorijweg,  Potaardestraat, Petterstraat, Reusweg, Steenbergstraat, Veldekenslos, Zegershof, Zwijnweg

 

ZONE 3: inspecteur Vincent JANSSENS- vincent.janssens1@police.belgium.eu


Asbroeklos, Assestraat, Bellestraat (vanaf nr. 131 tot 277 en nr. 136 tot nr. 282), Berkenlaan, Bocht, Boonhof, Broekstraat, Brusselbaan (vanaf nr. 279 tot nr. 425 en nr. 232 tot 430), Burg. Wambacqstraat, Brukersebaan, Dokkenstraat, Domentstraat, Domentveldstraat, Driesstraat (vanaf nr. 52 tot nr. 122 en nr. 51 tot nr. 143), Eikenlaan, Eksterenberg,  Esdoornlaan, Eugeen Bosteelsstraat, Essene-Kerkplein, Fooststraat, Hauwijkstraat, Hofveldbaan, Kerlemeers, Klapstraat, Kleinendries, Kleine Groeneweg, Kleine Heideweg, Klein Kapelleveld, Koudenberg, Krekelweg, Langhaagstraat, Lombeekstraat, Molenstraat, Moortelstraat, Oudebaan (vanaf nr. 153 tot nr. 225 en nr. 158 tot nr. 204), Paddeputstraat, Parallelweg, Populierenlaan, Portugeesstraat, Stuikberg, Ternatsestraat, Wijk Pelink, Wilgenlaan.