De politiezone TARL past zijn organisatiestucturen aan...

Met het oog op een directere, betere politiezorg heeft de politiezone TARL zijn organisatie aangepast. Op 1 april 2008 is de nieuwe organisatie van start gegaan.
Enerzijds werd de interventiedienst gereorganiseerd met het oog op een goede coaching en ondersteuning van de medewerkers van deze dienst.

Deze grote dienst werd zo georganiseerd dat er vier polyvalente teams werden opgericht elk met hun algemene opdrachten betreffende interventie en met hun specifieke taken in een min of meer gespecialiseerde materie.

Zo is er een team dat zich toelegt op alles wat verkeer aangaat, een team dat gespecialiseerd is in de problematiek jeugd en gezin, een team dat zich focust op maatschappelijke overlast zoals hangjongeren en overlast door onaangepast sociaal gedrag.

Tot slot is er een vierde team dat zich zal bezighouden met alle mogelijke vormen van (kleine – lokale) criminaliteit.

Elk van deze teams wordt geleid door één of meer hoofdinspecteurs die hun medewerkers van nabij kunnen volgen en vooral coachen.


Anderzijds, en dit is een toch wel een gans nieuwe benadering van het concept wijkpolitie, werd de wijkpolitie herschikt en werden de taken opnieuw en beter gedefinieerd.
Er zijn in de zone dertien wijkinspecteurs die zich zullen focussen op echte wijkwerking (“wijkinspecteurs pur sang”).

Deze medewerkers zullen maximaal aanwezig zijn in hun wijk waardoor de aanspreekbaarheid en toegankelijkheid voor de wijkbewoners sterk zal verbeteren.

In het verleden was het al te vaak zo dat de wijkinspecteurs met tal van andere taken werden belast (opdrachten van de parketten – de zogenaamde kantschriften) waardoor er weinig of geen tijd overbleef om actief aanwezig te zijn in hun wijk.

Van alle opdrachten die niet behoren tot de zuivere wijkwerking werden deze inspecteurs ontlast. Zij zullen maximaal in het straatbeeld aanwezig zijn.


Iedere wijkinspecteur krijgt een GSM ter beschikking. De oproepnummers zullen worden gepubliceerd op de website van de zone – http://www.tarl.be, waardoor de wijkbewoners, tijdens de uren dat de wijkinspecteur aan het werk is onmiddellijk met hem in contact kunnen komen.

Buiten de diensturen van de wijkinspecteur kan altijd een boodschap ingesproken worden op de voicemail.


De website van de zone wordt aangepast waardoor het, zoals in het verleden, voor de surfer zal mogelijk zijn te zien wie zijn of haar wijkinspecteur is.
Het onthaal in de verschillende wijkkantoren werd eveneens aangepast.

Sinds 1 april zijn de wijkkantoren van Ternat, Affligem en Roosdaal veertien uur per week geopend.

In die veertien uren is er ook één avondopening die samenvalt met de openingsuren van het gemeentehuis. Dit betekent niet dat de wijkpolitie niet bereikbaar zal zijn buiten deze uren.

 

Er is een muurtelefoon waardoor de hoofdpost van de zone te Liedekerke bereikbaar blijft. De wijkagent of een interventieploeg kan altijd tussenkomen wanneer een politie-interventie nodig is.
Het zonale gebouw in Liedekerke blijft onthaal verzekeren op elke werkdag van 08.00uur tot 20.00 uur. Ook daar kunnen onze klanten altijd terecht.


De wijkpolitie is open op volgende dagen en uren:

 

  • maandag van 08.00 tot 12.00 uur
  • dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur
  • woensdag namiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur
  • vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur
  •  
  • één avond per week gelijklopend met de openingsuren van het gemeentehuis.
    Voor Affligem en Roosdaal betreft dit op dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur;
  • voor Ternat is dat op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.