Logo politie

inbraakpreventie

inbraakpreventie

Wat u moet weten over de inbreker?

De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Dit is een belangrijke vaststelling omdat dit het belang onderstreept om sluitsystemen te gebruiken die ook van buitenaf bed ienbaar zijn, zeker voor wat de deur betreft langs waar men gewoonlijk het gebouw verlaat. Het risico op inbraak is even hoog in de namiddag als in het tweede deel van de nacht. Vaak echter vergeet men juist tijdens de dag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de woning. Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.

 

Hoe kunt u zich beveiligen?

De beveiliging tegen inbraak berust op het zinvol en met risico evenredig combineren volgens het OBER-principe :
Organisatorische maatregelen strekken er vooral toe de woning voor de dief onaantrekkelijk te maken, hem geen gelegenheid te geven en de buit zo laag mogelijk te houden door o.a. een goed sleutelbeheer, het scheppen van een bewoonde indruk. Al deze maatregelen zijn kosteloos.
Bouwkundige maatregelen hebben tot doel de weerstand van het hang- en sluitwerk te verhogen door gebruik te maken van degelijke sloten, gelaagd glas, enz..
Elektronische beveiliging is een aanvulling op de voorgaande maatregelen en heeft naast een algemeen afschrikkende functie de taak een inbraak of een poging te detecteren en de omwonenden en de politiediensten rechtstreeks of onrechtstreeks te alarmeren.
Registreren en Merken heeft als doel de persoonlijke bezittingen te personaliseren en te inventariseren. Dit verhoogt de mogelijkheid tot terugvinden van de buit bij diefstal.

 

De samenhang tussen deze maatregelen is voor de hand liggend: een niet gesloten inbraakwerende deur heeft weinig of geen waarde evenals een detectie die zonder verder gevolg blijft. Daarenboven is het noodzakelijk alle kwetsbare punten goed te beveiligen.
De meeste inbrekers zoeken wel een toegang via het zwakste punt maar, indien dit niet lukt, zoeken zij eerst een andere toegang vooraleer het objectief te verlaten.
De basisvoorwaarde opdat de beveiliging effectief zou zijn is en blijft echter dat men ze aanwendt. Het gebeurt vaak dat een beveiliging omzeild wordt, niet door een kundige dief, maar omdat de bewoner ze gewoonweg niet in gebruik had gesteld.
U kunt kosteloos en vrijblijvend beroep doen op het advies van één van onze diefstal-preventieadviseurs.

 

Hier zijn alvast een aantal gratis tps:

 • sluit altijd alle ramen en deuren als u als laatste het huis verlaat
 • vergeet de garagepoort niet af te sluiten
 • gebruik uw sleutel om het nachtslot te activeren
 • laat bij afwezigheid 's avonds een licht branden
 • laat geen briefjes achter voor leveranciers
 • verberg uw sleutel niet op voor de hand liggende plaatsen
 • u weet wat u bezit en u zorgt voor een goede beschrijving er van
 • registreer uw voorwerpen en neem een foto van belangrijke zaken
 • bewaar uw kostbaarheden verspreid over de woning op ongewone plaatsen
 • hou niet teveel geld in huis
 • hang huis- en autosleutels niet zichtbaar aan een haakje
 • ramen en deuren goed afsluiten , vermijd kieren 
 • verlicht 's avonds donkere punten rond uw woning. (licht met sensor)
 • laat buiten geen gereedschap liggen dat de inbreker kan gebruiken
 • de glaslatten van het raam zitten aan de binnenzijde

 

Indien u met verlof gaat, kan u beroep doen op de politie om toezicht te houden op uw woning, tijdens uw afwezigheid. (aanvraag is terug te vinden op onze website www.tarl.be )

Merk en registreer uw bezit vinden op www.tarl.be.

 

Berg uw waarden veilig op!

De meeste inbrekers zijn erop uit om zo snel mogelijk gemakkelijk verhandelbare goederen of waarden te stelen in zo weinig mogelijk tijd.
Vermijd diefstalgevoelige voorwerpen zodanig uit te stallen dat een voorbijganger zich gemakkelijk een idee kan vormen van de waarde ervan. Berg cheques, geld, juwelen, kredietkaarten en andere waarden ook niet op in gekende plaatsen (linnenkast, enz.).
Sluit alles veilig af. Afsluiten betekent het slot op de nachtschoot draaien, geen deuren en/of gemakkelijk bereikbare ramen op een kier laten staan, geen vliegenraam laten inzitten, ...
Dit is niet enkel nodig wanneer u de woning verlaat maar ook wanneer u thuis boven of in de tuin aan het werk bent.
Sommige daders maken er geen punt van om in die omstandigheden binnen te dringen; zelfs wanneer u 's avonds TV zit te kijken is het veilig de achterdeur te sluiten. Vergeet ook niet tuinhuisjes af te sluiten: niet alleen kan het materiaal dat er staat gestolen worden maar het kan ook gebruikt worden om de inbraak te vergemakkelijken.
Een goede buur is beter dan een verre vriend.
Een gepaste nieuwsgierigheid voor wat er op straat en bij de buur gebeurt is een nuttige maatregel om diefstal te voorkomen. Wanneer u verdachte voertuigen of personen ziet, die vreemd zijn aan de buurt, verwittig de politie. Memoriseer of noteer zoveel mogelijk gegevens betreffende het voertuig (nummerplaat, kleur, specifieke kenmerken) en de personen (kledij, huidskleur, lengte…). De politie zal het u nooit kwalijk nemen wanneer uw oproep onnodig zou zijn geweest. Het motto van de Politiezone TARL is namelijk: 

 

"SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID"