Gemeentehuis Affligem

Aankoopdienst

De taak van de aankoopdienst heeft betrekking op interne opdrachten. Deze dienst staat in voor alle aankopen, waarvan de kredieten voorzien werden in het budget.

Lees meer

Belastingdienst

Deze dienst staat ondermeer in voor het innen van belastingen en retributies.

Lees meer

Bevolkingsdienst

De bevolkingsdienst houdt zich voornamelijk bezig met het bijhouden van de bevolkingsregisters, het afleveren van allerlei officiële documenten, kieszaken, identiteitskaarten, vreemdelingen, paspoorten, rijbewijzen, gemeentelijk strafregister, pensioenen, sociale aanvragen voor personen met een handicap en ouderen, begraafplaatsen en grafconcessies.

Lees meer

Burgerlijke stand

De dienst “burgerlijke stand” houdt zich voornamelijk bezig met het bijhouden van de registers van geboorten, overlijdens, huwelijken, echtscheidingen en adopties.

Lees meer

Cultuurdienst

De cultuurdienst staat in voor de opvolging van de cultuurraad en voor de verhuring van de gemeentelijke infrastructuur.

Lees meer

Dienst financiën

Deze dienst heeft in de eerste plaats een interne functie. De inwoners kunnen er terecht voor inlichtingen over de gemeentebelastingen, vragen in verband met betalingen en inzage van het budget en de rekening.


Lees meer

Dienst personeelszaken

Deze dienst heeft in de eerste plaats een interne taak en staat in voor personeelsaangelegenheden.

Lees meer

 

Dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu

De dienst "Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu" staat in voor de administratieve afhandeling van bouw- en verkavelingsdossiers.

Lees meer

Informatiedienst

De informatiedienst verzamelt adressenlijsten, stelt Affligem gespot en allerhande brochures samen, en beheert de website en de uitdatabank.

Lees meer

Jeugddienst

De jeugddienst organiseert activiteuiten voor de jeugd.

Lees meer

Openbare werken

De dienst openbare werken zorgt voor het onderhoud van de infrastructuur.

Lees meer

Secretarie

De secretarie heeft een interne opdracht de administratieve ondersteuning van de gemeentelijke bestuursorganen en diensten, m.a.w. de algemeen directeur, het college van burgemeester en schepenen  en de gemeenteraad en de andere gemeentelijke diensten.

Lees meer

Sportdienst

De taak van de Affligemse sportdienst is een sportbeleid te voeren om zoveel mogelijk mensen zo regelmatig mogelijk te laten sporten ongeacht het niveau en dit in kwaliteitsvolle omstandigheden.

Lees meer