Gemeenteraad

Een gemeente wordt bestuurd door een gemeenteraad. In onze democratie krijgen alle inwoners op regelmatige tijdstippen de gelegenheid om mensen te verkiezen, die in deze gemeenteraad zullen zitten. De leden van de gemeenteraad worden rechtstreeks verkozen, om de zes jaar op de tweede zondag van oktober.

‚Äč

Aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer
Bekendmakingen 
Bevoegdheden van de gemeenteraad
Dagorde van de gemeenteraad

Data gemeenteraadszittingen in 2022

Gemeentelijke administratieve sancties
Gemeenteraadsbesluiten - notulen
Samenstelling van de gemeenteraad
Zittingsverslagen van de gemeenteraad