College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is een soort 'dagelijks bestuur' van de gemeente dat collegiaal beslist. Het vergadert eenmaal per week.
De schepenen worden gekozen uit de gemeenteraadsleden. Een schepencollege werkt dus ook normaal voor een periode van 6 jaar.
De belangrijkste taak van het college van burgemeester en schepenen is het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad en het goed beheer van de gemeente.
Hiernaast is het college ook verplicht om de wetten en besluiten van de Vlaamse en federale overheid te laten naleven, o.a. door het verlenen van advies over bepaalde vergunningen. Tenslotte heeft het college van burgemeester en schepenen als taak de gemeenteraad bijeen te roepen. 

 

Bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen

Samenstelling van het college van burgemeester en schepenen