Burgemeester

De burgemeester wordt voorgedragen door de gemeenteraad, maar benoemd door de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden.
De burgemeester heeft zeer specifieke taken: de burgemeester zorgt voor de uitvoering van de wetten, treedt gewoonlijk op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij is het administratieve hoofd van de politie en eerste ambtenaar van de gemeente. De burgemeester leest alle post na, ondertekent alle correspondentie, en is ten slotte verantwoordelijk voor de bekendmaking van de besluiten. 

 

Walter De Donder 2019

burgemeester

Walter De Donder

 

Bevoegdheden:

  • burgerlijke stand
  • cultuur
  • personeel
  • politie
  • ruimtelijke ordening