adviesraden, beheersraden en commissies

Elke gemeente is verplicht om de burger te horen. U kan dus deelnemen aan één van de volgende adviesraden:
 

 

beheersraden:

 

commissies:

 

Na elke hernieuwing van de gemeenteraad dienen ook tal van advies- en beheersorganen opnieuw te worden samengesteld. Betrokken adviesraden worden samengesteld uit afgevaardigden van het plaatselijke verenigingsleven, actief in het respectievelijk beleidsdomein. Concreet gaat het om sport-, cultuur-, milieu-, senioren- en jeugdraad, GROS, LOK, Gecoro en bibliotheekraad. Van bestuursleden van dergelijke raden wordt betrokkenheid in en kennis van het beleidsdomein verwacht, maar vooral ook enthousiasme en engagement:deelnemen aan vergaderingen, mee ondersteunen en uitbouwen van het beleid, mee organiseren of begeleiden van activiteiten enzovoort. Voor elke adviesraad wordt een ambtenaar ter beschikking gesteld, die betrokken raad administratief en actief begeleidt.  Als vereniging kunt u iemand afvaardigen naar een bepaalde gemeentelijke adviesraad, maar ook individuele inwoners van Affligem kunnen zich kandidaat stellen als onafhankelijk lid van een adviesraad. Individuele kandidaturen bestaan uit uw persoonlijke gegevens alsook een beknopte motivatie waarom u wenst lid te worden van de betrokken adviesraad.