cultuurraad

De cultuurraad is een erkende adviesraad met als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners. Een 60-tal verenigingen en individuele des-kundigen (geïnteresseerde inwoners) die zich bezighouden met cultuur – in brede zin -,  zijn lid van deze adviesraad. De cultuurraad volgt het socio-culturele leven op de voet en geeft ad-vies aan het gemeentebestuur over culturele onderwerpen en stelt ook oplossingen voor. Zo adviseert de cultuurraad o.a. over de verdeling van de subsidies onder de verenigingen. Regelmatig pakt de cultuurraad ook uit met (mede-)organisatie van eigen activiteiten zoals muziekconcerten, een 11-juliviering, dag van het zand(tapijt), enzovoort. Er wordt ook sa-mengewerkt met andere raden, onder de noemer “Bruisend Affligem!”, bijvoorbeeld voor deelname aan het jaarlijkse volksfeest “Affligem kermist!”  De cultuurraad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur.


Voorzitter:
Joris Callebaut
 

 

Algemene vergadering van de cultuurraad

Dagelijks bestuur van de cultuurraad

Erkenning en werking van de cultuurraad

Ledenlijst van Affligemse erkende socio-culturele verenigingen - 2013-2018