Gecoro

Affligem beschikt net als bijna elke andere Vlaamse gemeente over een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of GECORO. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen met als doel de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dat beleid.
 
Dergelijke commissie adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Ten slotte kan de GECORO advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. Deze vraag kan zowel van bestuurszijde komen als op eigen initiatief van de commissie.
 

Samenstelling van de gecoro

 

Voorzitter

Frans Cornelis, Populierenlaan 12 te 1790 Affligem

De volgende personen worden benoemd tot deskundigen en plaatsvervangend deskundigen van de GECORO:


Ondervoorzitter

Nicole De Reuse, Bosstraat 51 te 1790 Affligem
Plaatsvervanger: Renie Vinck, Bosstraat 51 te 1790 Affligem

Annelie Gaudissabois, Oude Baan 31B te 1790 Affligem
Plaatsvervanger: Kris Du Bois, Mollenhoekstraat 21 te 1790 Affligem

Anna De Schrijver: Brusselbaan 120 bus 1 te 1790 Affligem.
Plaatsvervanger: Geert Beck, Brusselbaan 120 bus 1 te 1790 Affligem

Lina Grooten, Mazitsstraat 7a te 1790 Affligem
Plaatsvervanger: Guy Cortvrindt, Bellestraat 213A te 1790 Affligem.


Vertegenwoordiger van de maatschappelijke geledingen in de GECORO:


Milieu- natuurvereniging Natuurpunt CVN
Annelies Van der Cruyssen, Terlindenstraat 50 te 1790 Affligem
Plaatsvervanger: Wim Van Grieken, Kluisdreef 4 te 1790 Affligem

Werkgevers of zelfstandigen VOKA
Wim Beazar, Langestraat 5 te 1790 Affligem
Plaatsvervanger: Ann Herreman, Calloystraat 2 te 1790 Affligem

Handelaars NSZ (Neutraal Syndicaat voor zelfstandigen)
Janick Arijs, Moretteweg 2 te 1790 Affligem

Plaatsvervanger: Begga De Witte, Hulstbos 22A te 1790 Affligem

 

Landbouwers - Boerenbond 

Ronny Merckx, Stationsstraat 10 te 1790 Affligem
plaatsvervanger: Ann Detelder, Stuikberg 12 te 1790 Affligem

Werknemers - ACV 
Jean De Reuse, Okaaistraat 41 te 1790 Affligem
Plaatsvervanger: Hugo Heymans, Eikenlaan 5 te 1790 Affligem

 

Mobiliteitsraad / Verkeersplatform
Hedwig Van Den Bergh , Okaaistraat 48 te 1790 Affligem  
Plaatsvervanger: Bart Braeckmans, Paddeputstraat 28 te 1790 Affligem


Socio- Culturele vereniging Beweging.net

Marie-Paule Slagmolen, Klapstraat 19 te 1790 Affligem

Plaatsvervanger: Greta Permentier, De Mattein 26 te 1790 Affligem
 

Socio- Culturele vereniging Koninklijke Fanfare Kath. Gilde - AVILO jeugdhuis

Laurens Kaesteker, Oudebaan 174 te 1790 Affligem

Plaatsvervanger: Gert Merckx, Kasteelstraat 41 te 1790 Affligem


Vaste secretaris

Henk Souffriau, Fosselstraat 60 D te 1790 Affligem
plaatsvervanger: Rita Nevens, Burg. Wambacqstraat 3 te 1790 Affligem