milieuraad

De milieuraad is een adviesorgaan om het gemeentebestuur met raad en daad bij te staan inzake natuur- en milieubeleid en duurzame ontwikkeling.
De milieuraad, ook minaraad genoemd (mina is de afkorting van milieu en natuur), past in het rijtje van de cultuurraad, sportraad, seniorenraad, jeugdraad …
Het plaatselijk beleid kan altijd terecht bij de milieuraad om advies in te winnen wanneer het beslissingen moet nemen betreffende de genoemde materie, bijvoorbeeld wanneer er werken uit te voeren zijn waarin milieu- en natuurwaarden aan bod komen. Ook ongevraagd kan de milieuraad adviezen formuleren en overmaken aan het gemeentebestuur.
De milieuraad bestaat uit mensen die actief zijn in een milieuvereniging zoals o.a. Natuurpunt. De anderen komen uit wildbeheerorganisaties, onderwijsinstellingen, socio-culturele verenigingen e.a.
Behalve het formuleren van adviezen gericht aan het gemeentebestuur werden er ook een aantal werkgroepen opgericht die de handen uit de mouwen steken : de werkgroep Beplanting, Kringlooptuinieren, GNOP (Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan), Trage Wegen, Proper Affligem.