samenstelling seniorenraad

Om tegemoet te komen aan een algemene wens bij de senioren en rekening houdend met een maatschappelijke evolutie met betrekking tot de senioren als steeds groeiende groep in de samenleving, werd in 2007 een gemeentelijke seniorenraad opgericht als adviesraad.

De seniorenraad:

  • is een adviserend, coördinerend en stimulerend overlegorgaan dat als officieel erkende woordvoerder van alle senioren optreedt tegenover het gemeentebestuur en tegenover alle actoren (verenigingen, diensten, …) die actief zijn in de sector van het seniorenbeleid en seniorenwelzijn;
  • behandelt alle kwesties en problemen op plaatselijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alle senioren aanbelangen;
  • is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen aan de gemeente en advies te ver-strekken op verzoek van de gemeenteraad en/of de OCMW-raad;
  • bevordert de samenwerking in het seniorenwerk en de seniorenzorg;
  • kan initiatieven en activiteiten ontwikkelen die openstaan voor alle Affligemse senioren.


Organisatorisch bestaat de seniorenraad uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. In de seniorenraad zetelen afgevaardigden van de door de seniorenraad erkende Affligemse seniorenverenigingen, afgevaardigden van de bewonersraad van het woonzorg-centrum “Van Lierde”, één afgevaardigde werkgroep Lokaal Sociaal Beleid Senioren, van de gemeentelijke themawerkgroep “Senioren” binnen Lokaal Sociaal Beleid, geïnteresseerde individuele senioren, de schepen bevoegd voor seniorenbeleid, de voorzitter van het OCMW en een door de gemeente aangeduide en ter beschikking gestelde ambtenaar. Voor informa-tie over de seniorenraad, organisaties van de seniorenraad of opmerkingen aan het adres van de seniorenraad, kun je steeds terecht bij de bevoegde ambtenaar of bij de voorzitter van de seniorenraad.
 

De statuten van de seniorenraad vindt u hier.

 

Volgende seniorenverenigingen en/of plaatselijke afdeling met hun gemandateerde afgevaardigden evenals volgende  geïnteresseerde individuele senioren worden als lid van deze adviesraad opgenomen:

 

Dagelijks Bestuur

 

Voorzitter

Roger De Backer – OKRA Essene
Ternatsestraat 150
1790 Affligem
T 02-582 54 35 - 0476-33 75 39 
 

Ondervoorzitter

Hedwig Van den Bergh – OKRA Hekelgem
Okaaistraat 48
1790 Affligem 
T 053-42 86 48 - 0498-71 19 88 

 

Penningmeester

Joseph Van Den Haute - geïnteresseerde individuele senior
 

Secretaris

Eddy De Kock - geïnteresseerde individuele senior
 

Schepen

Denise De Paepe
Klein Kapelleveld 6
1790 Affligem 
T 02-582 48 84 – 0494-41 21 93 
 

Door de gemeente aangeduide en ter beschikking gestelde ambtenaar

Nancy D'hoe
Bellestraat 99
1790 Affligem 
T 053-64 00 45 
 

Bestuursleden

Francine Janssens - Affligemse seniorenvereniging
Josiane Gheysels - OKRA Teralfene
Celesta Moens – Woonzorgcentrum Van Lierde
Marie-Rose Warin – afgevaardigde Lokaal Sociaal Beleid Senioren
Carla Bruyninckx – geïnteresseerde individuele senior
An Van Langenhove – OKRA Hekelgem
Laurette Royemans - geïnteresseerde individuele senior
Francine De Ridder – OKRA Essene
André Scheirlinkckx – geïnteresseerde individuele senior
 

Algemene vergadering

 

Alle leden van het dagelijks bestuur aangevuld met de volgende leden:

Guy Van Der Veken – geïnteresseerde individuele senior
Sonja Van Den Eynde – geïnteresseerde individuele senior
Jean De Reuse – geïnteresseerde individuele senior
Yolande Walraevens – geïnteresseerde individuele senior
Paul Geeraerts – geïnteresseerde individuele senior
José Van Den Borre – geïnteresseerde individuele senior
Joseph Beck – Woonzorgcentrum Van Lierde
 
Voor informatie over de seniorenraad, organisaties van de seniorenraad of opmerkingen aan het adres van de seniorenraad, kun je steeds terecht bij de bevoegde ambtenaar of bij de voorzitter van de seniorenraad.