Opvoedingsondersteuning

Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van verschillende lokale diensten en organisaties die werken voor en met kinderen, jongeren en gezinnen in Affligem.
 
Je kan er terecht …
      … met grote en kleine vragen, over grote en kleine kinderen.
      … voor informatie over en ondersteuning bij opvoeding, welzijn en gezondheid
      … om anderen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen
      … om te ontspannen en een fijne tijd beleven
      … om iets bij te leren
 
Vanuit Huis van het Kind Affligem zullen er geregeld ontmoetingsmomenten, workshops en vormingen georganiseerd worden.
Alle info komt steeds op onze Facebookpagina en in het gemeentelijk infoblad Gespot.
 
Contact via huisvanhetkind@affligem.be of 053-64 00 92

 

Aanbod

Een overzicht van activiteiten vind je in het gemeentelijk infoblad ‘Gespot’, en op de Facebookpagina ‘Huis van het Kind Affligem’.

 

 

lokaal overleg kinderopvang

en Opvoedingsondersteuning (lok/loo)

Er is een gemeentelijke adviesraad rond kinderopvang: het LOK (Lokaal overleg kinderop-vang). Deze adviesraad bestaat uit een afvaardiging van de schooldirecties, onthaalouders, jeugdraad, speelplein, Infano en verschillende diensten die iets te maken hebben met kinderopvang in Affligem. Deze adviesraad pleegt overleg en geeft advies aangaande de opvangmogelijkheden en aanverwanten in Affligem.

Voorzitter:
Jolien Baert