SENIORENGIDS

seniorengids 2021

 

De leden van de werkgroep Lokaal Sociaal Beleid Senioren hebben zich hard ingezet
om een mooie, goedgevulde gids af te leveren met nuttige informatie voor de
Affligemse senioren.
 
Deze gids bevat een schat aan wetenswaardigheden inzake dienstverlening, financiële
informatie, gezondheid, veiligheid, vrijetijdsbeleving, vormingen en bezorgt je nuttige
tips. Hou je gids zeker in handbereik zodat je hem steeds kan raadplegen.
Iedere Affligemnaar vanaf de leeftijd van 60 jaar kreeg een exemplaar van de nieuwe
seniorengids in de brievenbus. 
 
De nieuwe infogids lees je hier: Seniorengids 2021 (PDF)
 
Heb je geen seniorengids ontvangen? 
Laat ons dit weten via senioren@affligem.be - 053-64 00 45 of kom een seniorengids
ophalen aan het onthaal van het OCMW of aan het onthaal van het gemeentehuis. 
 

 

Dienstverlening

AUB Postbode, een dienstverlening van De Post, De Post, Diabetesproject, Diensten voor gezinszorg, Diensten voor poetshulp, Erkende centra voor kortverblijf, Erkende dagverzorgingscentra, FOD Sociale Zekerheid, Hulpmiddelen, Juridisch advies, Kind en Gezin, Maaltijden aan huis, Mutualiteiten, Nachtopvang, Oppasdiensten / Gezelschapsdiensten, Ouderenmis(be)handeling, Palliatieve thuiszorg, Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, Psychologisch zorgteam, Sociale diensten, Thuisverpleging

 

Financiële  informatie

Inkomensgarantie voor ouderen, Leefloon, Pensioenen, Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

 

Gezondheid en preventie

Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker, Borstkankerscreening, Globaal medisch dossier, Hospitalisatieverzekering, Maximumfactuur, Palliatief verlof, Rode Kruis - bloed geven, RVV-statuut,Vaccinatie, Verlof voor medische bijstand


Huisvesting

CO-vergiftiging, Maatregelen tegen gaslekken, Premies en toelagen, Serviceflats, Sociale woningen, Woningaanpassing, Woon- en zorgcentra, Woonzorglijn

 

Levenseinde

Begraafplaatsen en grafconcessies, Lichaam aan de wetenschap schenken, Orgaandonatie, Testament, Wat bij overlijden?, Wilsbeschikking

 

Premies en sociale voordelen

Belastingvrije som bij opvang ouder familielid, Mantelzorgpremie, Sociaal telefoontarief, Sociale maximumprijs gas en elektriciteit, Sociale maximumprijs water, Verwarmingstoelage stookoliefonds, Vrijstelling belastingen - vrijwilligerswerk, Zorgverzekering


Verkeer en mobiliteit

MMC - Mindermobielencentrale Affligem, Openbaar vervoer (De Lijn, N.M.B.S.), Parkeerkaart voor personen met een handicap, Vervoer voor personen met een handicap