Soorten pensioenen

 

Pensioen - algemeen
Personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België en die de wettelijke pensioenleeftijd hebben worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag bij het gemeentebestuur. De procedure van het ambtshalve onderzoek wordt tijdig opgestart.

 

Overlevingspensioen
Er zijn voorwaarden inzake leeftijd en duur van het huwelijk. Je moet tenminste 45 jaar oud zijn, behalve als u een kind ten laste heeft of ten minste 66% blijvend arbeidsongeschikt bent. Je moet minstens een jaar gehuwd zijn, behoudens enkele uitzonderingen.
Voor meer informatie kun je terecht op het gemeentehuis van Affligem, dienst bevolking, waar je ook jouw aanvraag kan indienen (als de overledene nog niet pensioengerechtigd was). Indien de overledene wél op pensioen was gebeurt de regeling 5 tot het overgaan naar een overlevingspensioen ambtshalve.

 

Vervroegd pensioen
Personen met vervroegd pensioen zijn deze personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en die hun rustpensioen VERVROEGD aanvragen, met andere woorden voor de leeftijd van 65 jaar. Personen die op de leeftijd van 65 jaar op pensioen gaan dienen geen stappen te ondernemen, dit gebeurt automatisch.

 

Voor meer informatie kan u terecht op het Gemeentehuis Affligem, dienst Bevolking. De aanvraag mag worden ingediend 1 jaar voordat u op vervroegd pensioen wenst te gaan.
Wilt u weten hoe uw toekomstig pensioen er zal uitzien? https://mypension.onprvp.fgov.be