Ombudsdienst voor de pensioenen

Iedereen die een pensioen krijgt en die denkt dat er fouten gebeurd zijn in zijn pensioendossier mag een klacht indienen bij de ombudsdienst. Ook wie vindt dat hij niet goed behandeld is door de pensioendienst, kan daarover klagen bij de ombudsdienst.
klacht@ombudsmanpensioenen.be
http://www.ombudsmanpensioenen.be