Aanvraag toekomstige pensioenrechten

 

Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren kunnen een aanvraag indienen naar hun toekomstige pensioenrechten, zelfs indien zij een gemengde loopbaan hebben.

De aanvraag mag ingediend worden vanaf de leeftijd van 55 jaar. Daartoe vult de aanvrager persoonlijk het formulier "Aanvraag toekomstige pensioenrechten" in, dat dan kan worden verstuurd naar de Rijksdienst voor Pensioenen (voor werknemers), het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen (voor zelfstandigen of de Administratie van Pensioenen van de Federale Overheidsdienst Financiën (voor ambtenaren) zal een raming van het pensioen berekenen op de datum die de aanvrager kiest, dit is in principe ten vroegste vanaf de eerste maand die volgt op de 60ste verjaardag.

Belangrijk is wel dat voor de toekenning en de uitbetaling van het pensioen het indienen van de bij reglementering voorziene gewone aanvraag noodzakelijk blijft.