Orgaandonatie

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen je organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

 

Procedure

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het
vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij
    • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven
    • of als je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de
      orgaandonatie verzetten.
 
Om er zeker van te zijn dat je wil wordt gerespecteerd, kun je een wilsverklaring laten
 
    • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.
    • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de
      minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
    • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn
      wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er
      geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).
 
In de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' staan 4 beslissingen waar je
uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven, waar je je tegen kunt verzetten of waarvoor
je een eerdere wilsverklaring kunt intrekken:
    • donatie van organen voor transplantatie,
    • donatie van weefsels en cellen voor transplantatie,
    • donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van
      geneesmiddelen,
    • donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek.
      Opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als je lichaam afstaan aan de
      wetenschap.
 
Je kunt je wilsverklaring registreren:
    • bij de huisarts,
    • bij je gemeentebestuur,
    • via de elektronische zelfregistratie op www.mijngezondheid.be
      Elektronische zelfregistratie is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen
      die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.
 

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.