ontgravingen

Ontgravingen mogen enkel geschieden na schriftelijke toelating door de burgemeester. Er worden enkel ontgravingen toegestaan van personen die niet langer dan 3 maanden overleden zijn. Het lijk wordt ontgraven onder toezicht van de lokale politie. Op het ontgraven van een lijk wordt een belasting van € 750 geheven. Inlichtingen hieromtrent kun je bekomen op de dienst burgerlijke stand.