Laatste wilsbeschikking

  • Wilsverklaring inzake teraardebestelling: iedere inwoner kan een verklaring afleggen waarin men de keuze bekend maakt over de wijze waarop men na overlijden begraven wil worden. Voor de mogelijkheden van teraardebestelling kun je terecht bij de dienst bevolking.
  • Voor transplantatie bestemde organen en weefsels mogen worden weggenomen bij elke persoon, behalve indien vaststaat dat tegen dergelijke wegneming verzet is geuit. Verzet wordt aangetekend bij de dienst bevolking. Indien geen verzet wordt aangetekend geeft men stilzwijgende toestemming. Bij een uitdrukkelijke verklaring voor kandidaat-donor na overlijden is geen verzet mogelijk. Zie ook orgaanschenking.
  • Wilsverklaring inzake euthanasie: De registratie van de wilsverklaring kan ook via deze dienst