crematie

Voor een crematie heb je de toestemming nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze toestemming kan ten vroegste 24 uur na het overlijden afgeleverd worden.


Voorwaarden

  • de aanvraag dient schriftelijk te gebeuren;
  • er is een attest vereist van de behandelende geneesheer met de aanduiding of het gaat om een natuurlijk, een gewelddadig of een verdacht overlijden en een attest van de door de ambtenaar van de burgerlijke stand aangestelde geneesheer, waarin vermeld wordt of het gaat om een natuurlijk, een gewelddadig of een verdacht overlijden;
  • als het gaat om een gewelddadig of verdacht overlijden, een toelating afgeleverd door de Procureur des Konings;
  • (eventueel) een laatste wilsbeschikking betreffende de wijze van lijkbezorging.