Begraafplaatsen en grafconcessies

 

In de gemeente Affligem is er in de drie deelgemeenten een begraafplaats met columbarium en strooiweide ingericht. Deze zijn als volgt gelegen:

  • in de deelgemeente Essene, langsheen de Assestraat;
  • in de deelgemeente Hekelgem, langsheen de Kerkstraat;
  • in de deelgemeente Teralfene, langsheen de Vogelzangstraat.

De begraafplaatsen zijn voor het publiek elke dag toegankelijk van 8u00 tot 17u00; in het zomerseizoen tot 20u00. Er worden geen honden toegelaten, met uitzondering van begeleidingshonden voor blinden en personen met een handicap.

 

Grafconcessies

De gemeente Affligem verleent grondconcessies voor het begraven van één of meer lichamen van personen die een afzonderlijk graf wensen voor zichzelf, hun echtgeno(o)t(e), bloed- en aanverwanten of een derde en zijn familie. Concessies voor begravingen in volle grond worden toegekend voor de duur van 25 jaar. Concessies met kelder kunnen alleen voor 50 jaar. Vóór het verstrijken van het contract kunnen de concessies hernieuwd worden tegen de prijs en de voorwaarden die gelden op het ogenblik van de aanvraag. Een nieuwe termijn van dezelfde duur als de eerste concessie neemt van rechtswege een aanvang vanaf de laatste bijzetting in de concessie.

 

Prijzen van de grafconcessies

 

    op 25 jaar     op 50 jaar
€ 250,00 per kist of urne in volle grond
€ 125,00 per kist of urne voor een kind tot 7 jaar
€ 250,00 per nis in het columbarium
€ 250,00 per urne op het urnenveld

€ 500,00 per kist of urne in een grafkelder
€ 250,00 per kist of urne voor een kind tot 7 jaar
€ 500,00 per nis in het columbarium
€ 500,00 per urne op het urnenveld.