Vaderschapsbetwisting

Jouw advocaat stelt een verzoekschrift op en legt het neer bij de rechtbank van eerste aanleg. Na het verstrijken van de beroepstermijnen wordt het vonnis door de rechtbank rechtstreeks gestuurd naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind. Na overschrijving in de registers heeft het kind enkel nog een moederlijke afstamming en draagt het de familienaam van de moeder.