Registratie poliovaccinatie

In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Ouders moeten een bewijs van volledige vaccinatie aan de gemeente bezorgen ten laatste op het moment dat hun kind 18 maanden wordt.
 

Procedure

    • Bij de geboorteaangifte van je kind zit een polioattest. Bewaar dit totdat je kind
      volledig ingeënt is tegen polio.
    • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die de
      baby heeft gevaccineerd.
    • Bezorg dit attest aan je gemeente vóór de baby 18 maanden wordt. Zo kan de
      gemeente controleren of de inentingen wel toegediend werden. Als je het
      polioattest verloren bent, kun je op het consultatiebureau van Kind en Gezin een
      nieuw exemplaar krijgen.
 

Regelgeving

Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt.