Adoptie

 

De wetgeving werd de laatste jaren grondig aangepast. Bij de dienst burgerlijke stand kun je inzage krijgen in deze gewijzigde wetgeving.
Een adoptie komt tot stand door het opmaken van een adoptieakte door een notaris of een vrederechter. Deze akte wordt dan bekrachtigd door de rechtbank, die dan het vonnis verstuurt naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de adoptant en ingeschreven in het bijzonder register van de geboorteakten. Buitenlandse adopties moet de ambtenaar van de burgerlijke stand aanvaarden.