Scheiding van tafel en bed

 

De scheiding van tafel en bed is een gerechtelijke procedure die het huwelijk niet beëindigt, maar die de wederzijdse rechten en plichten van echtgenoten afzwakt.
 

De scheiding van tafel en bed heeft de volgende gevolgen:

  • de plicht tot samenwonen vervalt.
  • de goederen worden gescheiden.
  • de belastingen worden op dezelfde manier ingevorderd als bij de echtscheiding.

 

Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn voor echtparen die feitelijk willen scheiden, maar die om principiële, praktische of persoonlijke redenen geen echtscheiding wensen. In de praktijk komt de procedure nog zelden voor.