Echtscheiding

 

Na uitspraak door de rechtbank stuurt de griffie een afschrift van het echtscheidingsvonnis naar het gemeentebestuur waar het huwelijk voltrokken werd. Het vonnis wordt daar overgeschreven in de lopende registers van echtscheidingen. Er wordt een randmelding gemaakt van de ontbinding van het huwelijk in de rand van de huwelijksakte. Het gemeentebestuur verwittigt de dienst bevolking van de woonplaats van beide partijen en de griffie van de overschrijving. Zowel de uit de echt gescheiden man als de uit de echt gescheiden vrouw kunnen na de overschrijving onmiddellijk in het huwelijk treden.