bekendmaking Openbare onderzoeken

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

 

Deze zijn allemaal te bekijken

 

Sommige omgevingsaanvragen zijn onderworpen aan een openbaar onderzoek. De Dienst Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Wonen samen met de aanvrager, organiseert een openbaar onderzoek indien dit nodig is volgens Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.


Bezwaren of opmerkingen kan u indienen bij het college van burgemeester en schepenen

  • online via het omgevingsloket
  • per aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Bellestraat 99 te 1790 Affligem;
  • afgeven aan het onthaal van de gemeente of de dienst ruimtelijke ordening, leefmilieu en wonen.