affligem bouwen en wonen

Adresverandering

Bij aankomst in de gemeente Affligem moet je je binnen de acht werkdagen na de verhuis melden bij de dienst bevolking. Je kunt jouw adresverandering ook online aanvragen.

Lees meer

 

Advies en informatie

Affligem heeft een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en informatie over stedenbouwkundige inlichtingen en attesten. De gemeente beschikt ook over een wooninfopunt waar je terecht kan met al je vragen.

Lees meer

 

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker. De wetgeving veroorzaakt verplichtingen rond onderhoud van gasketels en de EPB-regelgeving. Maar wordt ook aangevuld met de groenestroomcertificaten en gratis energiescans.

Lees meer

 

Premies,

sociale tarieven en subsidies

Er zijn verschillende manieren om bouwen en verbouwen voor inwoners goedkoper te maken: energiepremie, fiscale voordelen, aanpassingspremie voor ouderen, premie voor superisolerende beglazing, sociaal telefoontarief, huursubsidie, renovatiepremie,…

Lees meer

Sociaal wonen

In Affligem wordt het bouwen en uitbaten van sociale woningen uitbesteed aan Providentia en Webra.

Lees meer
 

Stedenbouw

De specifieke informatie over (bouw)gebieden in Affligem zijn verzameld in het kadaster, het GRB-project en het bijzonder plan van aanleg.
Dit laatste zal vervangen worden door het Ruimtelijk Structuur Plan.
In deze rubriek staat bovendien meer informatie over de rioleringen.

Lees meer


Vergunningen, attesten en meldingen

De gemeente Affligem verzamelt alle aanvragen rond ruimtelijke ordening in deze rubriek: melding van handelingen in of aan gebouwen, verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige attesten en vergunningen.

Lees meer
 

Woonzorgcentrum Van Lierde

Het woonzorgcentrum "Van Lierde" wordt beheerd door het OCMW-Affligem. In dit woonzorgcentrum kunnen 57 mensen opgenomen worden.

Lees meer

 

 

Meldpunt woonproblemen

Lees meer