GEMEENTE AFFLIGEM


BEKENDMAKING

 

Openbaar onderzoek Gemeentebestuur van Affligem

Rantour - bouwen gebouw en parking Bellestraat 98.

 

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018070128

Referentie gemeente: 2018/033

 

 

 

Het bestuur van Affligem deelt mee dat door Rantour / Kurt Rollier, Bellestraat 98 te 1790 Affligem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres – ligging: Bellestraat  98, Bremtstraat 99 te 1790 Affligem. Afdeling 23021, sectie B, perceel 758RAfdeling 23030, sectie C, perceel 317B, 318B, 319A, 320B2, 320T, 320W, 320ZAfdeling 23085, sectie A, perceel 796E4.

 

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een multifunctioneel gebouw met bijhorende luifel, wegenis en parking. Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

15.2., 17.3.6.1°a), 17.3.7.1°a), 17.4., 29.5.2.1°a), 3.4.1°a), 32.2.2°, 6.4.1° 15.1.1., 15.4.1., 16.3.1.1., 17.3.2.1.1.1.b., 3.3., 6.5.1.

Het openbaar onderzoek loopt van 27 juni 2018 tot en met 27 juli 2018.

 

 

INFO

Alle aanvragen kunnen ingekeken worden via het omgevingsloket of de dienst Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu & Wonen

 

Bezwaren of opmerkingen kan je indienen via:

  • het omgevingsloket
  • Of schriftelijk naar het College van burgemeester en schepenen, Bellestraat 99 te 1790 Affligem