Nieuws

BEKENDMAKING

 

Hernieuwing concessie tot exploitatie van de Cafetaria 

in de gemeentelijke sporthal “Bellekouter”

 
 
De gemeente Affligem geeft in concessie, de Cafetaria in de gemeentelijke Sporthal “Bellekouter” (verdieping) , gelegen op de Bellekoutersite, Bellestraat 99 te Affligem.
 
De kandidaat-concessiehouders dienen zich in te schrijven overeenkomstig het model zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 april 2017. (zie pdf-bijlage)
 
De inschrijvingen moeten op straffe van nietigheid geschieden bij aangetekend schrijven (onder dubbel gesloten omslag, met duidelijke vermelding “Concessie Cafetaria Sporthal”) aan het College van burgemeester en schepenen, Bellestraat 99 te 1790 Affligem en in het postkantoor afgegeven ten laatste op donderdag 01 juni 2017.
 
De offertes zullen geopend worden op donderdag 08 juni 2017 om 10.00 uur, in de Collegezaal.
 
De concessievoorwaarden en het model voor inschrijving kunnen bekomen worden bij L. Van de Putte (053/64.00.53, Luc.vandeputte@affligem.be), behandelend ambtenaar of via de gemeentelijke website http://www.affligem.be.
 

elokket affligem