Nieuws

 

Gemeente Affligem
Bekendmaking van het openbaar onderzoek
Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan  “Astravorm”

 


Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente  Affligem brengt overeenkomstig het artikel 2.2.21 §2 en §3 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening van 1 september 2009 (latere wijzigingen) ter kennis van de bevolking  dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)  “Astavorm” voorlopig is vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 10 oktober 2017 en voor iedereen ter inzage ligt bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis – Bellestraat 99 te 1790 Affligem van 26 oktober 2017 tot en met 27 december 2017, tijdens de werkdagen van 09.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u op vrijdag van 09.00u tot 12.00u en op dinsdagavond van 18.00u tot 20.00u of via onderstaande bestanden:

 

Integrale toelichtings- en screeningsnota
Plan 1
Plan 2
Stedenbouwkundige voorschriften

1087

1088

1090

1091

1092

 


Tijdens het openbaar onderzoek wordt de kans geboden om bezwaren en opmerkingen omtrent het GRUP ter kennis te brengen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – Bellestraat 99 te 1790 Affligem, ofwel per aangetekende brief, ofwel ter plaatse tegen ontvangstbewijs op de dienst ruimtelijke ordening.
 

elokket affligem