Infectiedruk paardenkastanjemineermot

reduceren


Veel parasieten vallen tijdens de bladval mee met het blad op de grond en gaan overwinteren in de bodem of op/in het afgevallen blad. Dit is ook het geval bij de paardenkastanjemineermot. Door vanaf nu het blad van de paardenkastanje te ruimen kan men de overwintering van de mineermot op een milieuvriendelijke manier beperken en zo de infectiedruk in volgend seizoen reduceren.
 
Bladruimen is voornamelijk interessant bij insecten die in het blad leven. En dat is niet alleen het geval met de paardenkastanjemineermot op Aesculus, maar ook met de berkenmineerbladwesp op Betula en de vouwmijnmot op o.a. Platanus en Fagus. Deze parasieten vallen met het blad mee op de grond en overwinteren in het popstadium. Het volgende seizoen ontluiken deze poppen vanuit de grond. Door het blad samen met de poppen weg te halen, daalt de infectiedruk.
 
Opgelet! Het afgevallen blad dient afgevoerd te worden en onder gecontroleerde omstandigheden gecomposteerd te worden. De enige correcte manier van afvoeren is het materiaal naar een erkend composteringsbedrijf brengen. Vlaco geeft op www.vlaco.be/vlaco-vzw/leden/ledenlijst-kaart een overzicht van erkende composteringsbedrijven.
 
Met dank aan
Waarnemingings- en Waarschuwingssysteem
PCS | Proefcentrum voor de sierteelt
www.pcsierteelt.be