Affligem aan de Dender ballonvaarders

Nieuws

23/10/2014

BIZ WORKSHOPDAG AFFLIGEM

Op 25 november 2014 heeft er in de gemeente Affligem de BIZ Workshopdag plaats.

BIZ staat voor BudgetInZicht, een regionaal samenwerkingsverband tussen CAW en OCMW met het oog op kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening, inclusief preventie van schuldenlast.

U kan zich hier online inschrijven.

 

biz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/10/2014

WEGENWERKEN

Tijdens de herfstvakantie, van 25 tot en met 31 oktober, wordt de Bellestraat in Hekelgem volledig afgesloten ter hoogte van de St. Vincentiusschool en het rusthuis Van Lierde.

 

01/10/2014

OPENBARE VERKOOP VOERTUIGEN

Het gemeentebestuur Affligem organiseert op 21 november 2014 een openbare verkoop van achtergelaten voertuigen.

 

24/09/2014

OPENBAAR ONDERZOEK

Er loopt een openbaar onderzoek van het ontwerp van actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-202

Lees  meer

 

10/09/2014

INVENTARIS LEEGSTAANDE BEDRIJFSRUIMTEN 2014

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Affligem brengt ter kennis van de bevolking dat de inventaris van leegstaande bedrijfsruimten voor alle belanghebbenden ter inzage ligt bij de dienst ruimtelijke ordening.

 

08/09/2014

HAAGPLANTACTIE 2014

Natuurpunt (afdeling Affligem – Liedekerke) organiseert in samenwerking met de milieuraad in het najaar van 2014 een haagplantactie.

 

 

04/09/2014

INFOGIDS AFFLIGEM ONLINE

Klik voor de  infogids Affligem 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/08/2014

SUBSIDIE KLEINSCHALIGE LANDSCHAPSELEMENTEN

De gemeenteraad heeft de subsidie van de gemeente Affligem voor het aanplanten en onderhouden van

kleinschalige landschapselementen goedgekeurd.

 

 

 

10/07/2014

OPENBAAR ONDERZOEK

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek. Lees meer over dit openbaar onderzoek.

 

 

elokket affligem

GEMEENTEBESTUUR AFFLIGEM

Bellestraat 99, 1790 Affligem
T 053/64 00 00 - F 053/68 04 80

info@affligem.be

 

HANDIGE LINKS

Affligem gespot

OCMW - Sociaal Huis
afvalophaalkalender

openingsuren containerpark

openingsuren bibliotheek

openingsuren gemeentediensten

openbare locaties

opname van de handelaars op de gemeentelijke website

vakantiekalender handelaars

wegenwerken

online aangifteformulier bedrijfsbelasting

 

MELDPUNTEN

meldpunt gemeentelijke website

meldpunt geurhinder
meldpunt taalklachten
meldpunt wegen
meldpunt zwerfvuil
meldpunt sluikstorten
contact

 

 

NUTTIGE NUMMERS

politiezone TARL   053/65 00 65
wijkpolitie 053/64 00 65
brandweer Asse 02/454 81 17
OCMW 053/64 00 70
wachtdienst apothekers 0900/105 00
wachtdienst artsen 053/71 06 05
wachtdienst tandartsen 0903/399 69
antigif 070/245 245
bankstop 070/344 344