banner_Affligem_kermist_2014

Nieuws

20/01/2015

Affligem Kermist 2015

Voor het vijfde jaar op rij nodigt het gemeentebestuur alle inwoners uit op de indoorkermis in de Bellekouterhal. Er is dit jaar zelfs een gratis kermisbus ingelegd voor wie zijn auto thuis laat staan.

Lees meer

 

 

20/01/2015

OCMW-RAAD

Dagorde van de OCMW-raad van 27 januari 2015
 

05/01/2015

CKO BREUGELKIND WORDT ... INFANO VZW

De naamswijziging brengt geen veranderingen met zich mee wat betreft onze administratieve en operationele diensten. Aan de hand van deze naamswijziging wil Infano vzw alle grenzen openstellen en zo een ruimere bekendheid, populariteit, aanzien en verstaanbaarheid verschaffen. De naam ‘infano’ betekent ‘kind’ in het Esperanto. Infano vzw heeft dan ook de wens en de taak om met kinderen van verschillende leeftijden en etniciteit om te gaan.


09/12/2014

RUIMINGSWERKEN DENDER

In de periode van 1 december 2014 tot 31 maart 2015 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen.

Lees meer

 

 

05/12/2014

STUW EN SLUIS IN TERALFENE WORDEN WEGGEHAALD

Waterwegen en Zeekanaal NV is momenteel volop bezig met de voorbereiding en uitvoering van het project ‘Stuwen op de Dender”. De waterwegbeheerder wil het water van de Dender zo goed mogelijk beheersen.

Lees meer

 

 

03/12/2014

WERKEN AANLEG FIETSPAD NIEUWE KASSEI TE HEKELGEM STARTEN OP 8 DECEMBER

De werken voor de aanleg van een fietspad in de Nieuwe Kassei worden op maandag 8 december aangevat. De aannemer zal ten behoeve van de nutsmaatschappijen enkele voorbereidende werken uitvoeren, o.a. het rooien van de bomen.

Lees meer

 

02/12/2014

OPENBAAR ONDERZOEK

De gemeente Affligem doet een openbaar onderzoek in verband met het ontwerp Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen "Bellekouter" - "Zonevreemde Recreatie" en "Astravorm".


Lees meer

 

23/11/2014

PROBLEMEN WATERVOORZIENING

Na de problemen met de watervoorziening van 22 november, zijn er vandaag nog steeds problemen in de Molenstraat, Geukenshage en Kasteelstraat. De watermaatschappij tracht de druk op te voeren om het drukprobleem op te lossen. Verder kunnen er problemen zijn bij individuele gezinnen omwille van vuil dat door de panne gisteren voor een defect zorgt aan de meter. Wie problemen heeft, kan bellen naar Farys. Zij hebben extra technische ploegen in de buurt om problemen vandaag nog te verhelpen. Farys is momenteel ook op pad met strooibriefjes. Bellen kan op het nummer: 078 35 35 88

 

28/10/2014

WERKEN IN DE NAYERSTRAAT TE DENDERLEEUW

Op dinsdag 4 november 2014 start aannemer Audebo met grootschalige riolerings- en wegeniswerken in De Nayerstraat.

Lees meer


24/09/2014

OPENBAAR ONDERZOEK

Er loopt een openbaar onderzoek van het ontwerp van actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-202

Lees  meer

 

04/09/2014

INFOGIDS AFFLIGEM ONLINE

Klik voor de  infogids Affligem 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/08/2014

SUBSIDIE KLEINSCHALIGE LANDSCHAPSELEMENTEN

De gemeenteraad heeft de subsidie van de gemeente Affligem voor het aanplanten en onderhouden van

kleinschalige landschapselementen goedgekeurd.

 

 

 

10/07/2014

OPENBAAR ONDERZOEK

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek. Lees meer over dit openbaar onderzoek.

 

 

 

elokket affligem

GEMEENTEBESTUUR AFFLIGEM

Bellestraat 99, 1790 Affligem
T 053/64 00 00 - F 053/68 04 80

info@affligem.be

 

HANDIGE LINKS

Affligem gespot

OCMW - Sociaal Huis
afvalophaalkalender

openingsuren recyclagepark

openingsuren bibliotheek

openingsuren gemeentediensten

openbare locaties

opname van de handelaars op de gemeentelijke website

vakantiekalender handelaars

wegenwerken

online aangifteformulier bedrijfsbelasting

 

MELDPUNTEN

meldpunt gemeentelijke website

meldpunt geurhinder
meldpunt taalklachten
meldpunt wegen
meldpunt zwerfvuil
meldpunt sluikstorten
contact

 

 

NUTTIGE NUMMERS

politiezone TARL   053/65 00 65
wijkpolitie 053/64 00 65
brandweer Asse 02/454 81 17
OCMW 053/64 00 70
wachtdienst apothekers 0903-99 000
wachtdienst artsen 053/71 06 05
wachtdienst tandartsen 0903/399 69
antigif 070/245 245
bankstop 070/344 344