Affligem aan de Dender ballonvaarders

Nieuws

15/09/2014

GEMEENTEHUIS GESLOTEN 22 SEPTEMBER

Het gemeentehuis zal uitzonderlijk gesloten zijn op maandag 22 september 2014 naar aanleiding van het seniorenfeest.

 

10/09/2014

INVENTARIS LEEGSTAANDE BEDRIJFSRUIMTEN 2014

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Affligem brengt ter kennis van de bevolking dat de inventaris van leegstaande bedrijfsruimten voor alle belanghebbenden ter inzage ligt bij de dienst ruimtelijke ordening.

 

09/09/2014

OCMW-RAAD

Lees hier de dagorde van de OCMW-raad van 16 september 2014.

 

08/09/2014

HAAGPLANTACTIE 2014

Natuurpunt (afdeling Affligem – Liedekerke) organiseert in samenwerking met de milieuraad in het najaar van 2014 een haagplantactie.

 

 

04/09/2014

JOBBEURS 15/10/2014


jobbeurs

 

 

02/09/2014

GEMEENTERAAD

Dagorde van de gemeenteraad van 9 september 2014

 

19/08/2014

INFOGIDS AFFLIGEM ONLINE

Klik voor de  infogids Affligem 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/08/2014

LAAT JE FRUIT PLUKKEN

Kom je er niet toe om je hoogstamfruitbomen te plukken?

Geen nood, doe beroep op de helpende handen van het pluk team Pajottenland & Zennevallei

 

 

 

11/08/2014

FRUITPERSACTIE

Zaterdag 11 oktober 2014 zijn de inwoners van Affligem en Aalst van harte welkom op de fruitpersdag op de grote parking van het gemeentehuis Bellekouter in Affligem.

 

 

11/08/2014

SUBSIDIE KLEINSCHALIGE LANDSCHAPSELEMENTEN

De gemeenteraad heeft de subsidie van de gemeente Affligem voor het aanplanten en onderhouden van

kleinschalige landschapselementen goedgekeurd.

 

18/07/2014

WEGENWERKEN

De J.B. Callebautstraat was onderbroken zijn gedurende de volledige maand augustus 2014 en alle doorgaand verkeer (voertuigen, fietsers en voetgangers) is onmogelijk Als gevolg van de slechte weersomstandigheden liepen de werken vertraging op, waardoor de doorgang niet mogelijk zal zijn tot 20 september 2014. Gelieve de aangeduide wegomleiding te volgen.

 

Op maandag 12 augustus 2014 wordt er gestart met het vernieuwen van de voetpaden in de Ternatsestraat tussen Boonhof (aan overzijde Lombeekstraat) en Horenkenstraat (aan overzijde Paddeputstraat).

De werken zullen ongeveer 2 maanden duren. Doorgaand verkeer zal mogelijk zijn, eventueel d.m.v. tijdelijke verkeerslichten.

 

 

 

16/07/2014

INFO MAAIEN WEGBERMEN

Veel inwoners vragen zich af waarom er zo lang gewacht wordt om de wegbermen te maaien, gelet op de vroege lente die ons dit jaar te beurt viel, is dit een logische vraag.

Het antwoord op deze vraag vinden we in het bermdecreet...

 

 

10/07/2014

OPENBAAR ONDERZOEK

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek. Lees meer over dit openbaar onderzoek.

 

01/04/2014

NIEUWE AFVALKALENDERS

De afvalkalenders voor de periode 2014-2015 vindt u hier.

 

 

 

 

 

 

elokket affligem

GEMEENTEBESTUUR AFFLIGEM

Bellestraat 99, 1790 Affligem
T 053/64 00 00 - F 053/68 04 80

info@affligem.be

 

HANDIGE LINKS

Affligem gespot

OCMW - Sociaal Huis
afvalophaalkalender

openingsuren containerpark

openingsuren bibliotheek

openingsuren gemeentediensten

openbare locaties

opname van de handelaars op de gemeentelijke website

vakantiekalender handelaars

wegenwerken

online aangifteformulier bedrijfsbelasting

 

MELDPUNTEN

meldpunt gemeentelijke website

meldpunt geurhinder
meldpunt taalklachten
meldpunt wegen
meldpunt zwerfvuil
meldpunt sluikstorten
contact

 

 

NUTTIGE NUMMERS

politiezone TARL   053/65 00 65
wijkpolitie 053/64 00 65
brandweer Asse 02/454 81 17
OCMW 053/64 00 70
wachtdienst apothekers 0900/105 00
wachtdienst artsen 053/71 06 05
wachtdienst tandartsen 0903/399 69
antigif 070/245 245
bankstop 070/344 344