Affligem aan de Dender ballonvaarders

Nieuws

18/07/2014

WEGENWERKEN

De J.B. Callebautstraat zal onderbroken zijn gedurende de volledige maand augustus 2014 en alle doorgaand verkeer (voertuigen, fietsers en voetgangers) is onmogelijk. Gelieve de aangeduide wegomleiding te volgen.

 

Op maandag 12 augustus 2014 wordt er gestart met het vernieuwen van de voetpaden in de Teratsestraat tussen Boonhof (aan overzijde Lombeekstraat) en Horenkenstraat (aan overzijde Paddeputstraat).

De werken zullen ongeveer 2 maanden duren. Doorgaand verkeer zal mogelijk zijn, eventueel d.m.v. tijdelijke verkeerslichten.

 

In de week van 4 augustus 2014 zullen asfaltherstellingen aan riooldeksels uitgevoerd worden ter hoogte van Brusselbaan 236 en 134 . Dit zal enige hinder veroorzaken, doch doorgaand verkeer is mogelijk.

 

 

 

16/07/2014

INFO MAAIEN WEGBERMEN

Veel inwoners vragen zich af waarom er zo lang gewacht wordt om de wegbermen te maaien, gelet op de vroege lente die ons dit jaar te beurt viel, is dit een logische vraag.

Het antwoord op deze vraag vinden we in het bermdecreet...

 

10/07/2014

OPEN ATELIER 2014

Deze 7e tweejaarlijkse kunstmanifestatie heeft plaats tijdens het weekend van vrijdag 15 tot en met zondag 17 augustus en zaterdag 23 tot en met zondag 24 augustus 2014.

Programma Open Atelier 2014

 

10/07/2014

OPENBAAR ONDERZOEK

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek. Lees meer over dit openbaar onderzoek.

 

20/06/2014

HET GEMEENTEBESTUUR WENST IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE TOE!

vakantiekalender handelaars

vakantiekalender kinderopvang

 

01/04/2014

NIEUWE AFVALKALENDERS

De afvalkalenders voor de periode 2014-2015 vindt u hier.

 

 

 

 

elokket affligem

GEMEENTEBESTUUR AFFLIGEM

Bellestraat 99, 1790 Affligem
T 053/64 00 00 - F 053/68 04 80

info@affligem.be

 

HANDIGE LINKS

Affligem gespot

OCMW
afvalophaalkalender

openingsuren containerpark

openingsuren bibliotheek

openingsuren gemeentediensten

openbare locaties

opname van de handelaars op de gemeentelijke website

vakantiekalender handelaars

wegenwerken

online aangifteformulier bedrijfsbelasting

 

MELDPUNTEN

meldpunt gemeentelijke website

meldpunt geurhinder
meldpunt taalklachten
meldpunt wegen
meldpunt zwerfvuil
meldpunt sluikstorten
contact

 

 

NUTTIGE NUMMERS

politiezone TARL   053/65 00 65
wijkpolitie 053/64 00 65
brandweer Asse 02/454 81 17
OCMW 053/64 00 70
wachtdienst apothekers 0900/105 00
wachtdienst artsen 053/71 06 05
wachtdienst tandartsen 0903/399 69
antigif 070/245 245
bankstop 070/344 344